22. nov. 2008

Meir husbygging


Dette byggde vi i Svidalen, Jølster 1979 - 80.
Det meste, innvendig, gjorde vi sjølv.

Ingen kommentarer: