21. nov. 2008

Ein spe start


Eg har alltid vært oppteka med handarbeid
som strikking, hekling og sying. Dette vil etter
kvart komme fram i denne bloggen.

Ingen kommentarer: